Zwemlessen

Zwemlessen

Leer zwemmen volgens het Zwem ABC

zwemles

Leer zwemmen volgens het Zwem ABC

De gemeente Steenwijkerland is een waterrijke gemeente. Er is altijd wel water in de directe omgeving. Daarom is het eigenlijk een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van het leren zwemmen is het Zwem ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier.​​

In verreweg de meeste zwembaden en zwemscholen in Nederland worden kinderen opgeleid naar zwemveiligheid volgens de diploma's van de Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ. Ook in De Waterwyck wordt deze diplomalijn gevolgd.

U kunt uw kind voor de zwemlessen voor diploma A opgeven vanaf 4 jaar.

Het Zwem ABC is gericht op de zwemveiligheid van het kind in het water. Pas na het behalen van het C diploma durven wij te zeggen dat een kind zwemveilig is. Het kind kan zich dan in vele situaties in het water zelf in veilgheid brengen.

Veel ouders kiezen alleen voor het diploma A en B. Veelal omdat ze deze diploma's zelf vroeger ook hebben gehaald, maar in 1998 zijn de eisen aan de diploma's helemaal veranderd en is het Zwem ABC ontstaan. In 2018 zijn deze eisen weer veranderd. Zwemdiploma A staat voor zwemveiligheid in zwembaden zonder attracties. Met diploma B is je kind zwemveilig in zwembaden mét attracties als wildwaterbaan, glijbaan. Met diploma C is je kind zwemveilig in de Nederlandse wateren zonder onderstroom (dus niet in grote rivieren en de zee). Wij adviseren dan ook de kinderen A, B en C te laten behalen. Pas dan is een kind een échte vriend van het water en kun je het gerust zelfstandig naar een zwembad laten gaan.
Wij zijn licentiehouder Nationale Zwemdiploma's. Dit is het enige, echte zwem ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid, waarvoor wij de kinderen opleiden, gericht op de nationale norm zwemveiligheid.

Kindvriendelijk, veilig en veelzijdig

Zwembad De Waterwyck heeft een eigen kijk op zwemlessen. Wij gaan voor een persoonlijke, gerichte aanpak, waarbij kinderen spelenderwijs leren zwemmen. Onze methode is kindvriendelijk, veilig en veelzijdig. Wij werken uitsluitend met gediplomeerde zwemonderwijzers. Onze zwemonderwijzers gaan mee het water in. De groepen zijn niet te groot: gemiddeld 13 kinderen per lesgroep. De lessen duren een uur; ouders kunnen in onze gezellige lounge wachten en voor de kinderen die meekomen zijn er genoeg spelmogelijkheden tijdens het wachten. Er zijn regelmatig kijklessen en ook thuis kunt u de vorderingen van uw kind bekijken via het online leerlingvolgsysteem.

Zwemlestijden

De zwemlessen worden elke week een uur gegeven op de volgende dagen en tijden:

Maandag, woensdag en vrijdag

14.45 - 15.45 uur
15.45 - 16.45 uur
16.45 - 17.45 uur

Dinsdag en donderdag
15.45 - 16.45 uur
16.45 - 17.45 uur

Daarnaast geven wij ook zwemlessen in kleine groepjes (maximaal 5 kinderen) en in overleg kunnen kinderen meedoen in kleine groepjes met extra aandacht, voor een stukje extra begeleiding. Op woensdagavond zijn er zwemlessen voor jongeren en volwassenen. In principe veranderen de lesdagen niet gedurende het seizoen.

Aanmelden
U vult het aanmeldingsformulier in en levert dat, samen met het inschrijfgeld ad € 20,-, in bij de receptie of u vult het aanmeldingsformulier in op deze website en maakt het inschrijfgeld over via een internetbetaling. Het inschrijfgeld kan niet gerestitueerd worden.
Let op: hoe meer dagdelen u aangeeft dat uw kind naar de zwemlessen kan, hoe groter de kans dat uw kind snel aan de beurt is voor de zwemlessen.

zwemlessen in het water

Zwemles op spelende wijze

Onze zwemlessen zijn kindvriendelijk, veilig en veelzijdig.

Wat houdt dit in?
Voor de dagelijkse zwemles betekent dit dat de kinderen:
• van begin tot eind in dezelfde groep blijven
• een uur zwemles krijgen
• vanaf het begin met kleren aan zwemmen
• binnen een vaste groep een eigen niveau volgen
• dezelfde badmeester of –juf hebben
• meer oefenen op (paniek)situaties en minder op ‘mooi’ zwemmen

De voordelen
• uw kind wordt op een positieve, gerichte manier gestimuleerd
• uw kind leert vanuit zelfvertrouwen
• uw kind leert met plezier
• uw kind kan op het eigen niveau blijven zwemmen binnen een vertrouwde omgeving
• uw kind leert krachtig zwemmen
• uw kind leert niet in paniek raken
• uw kind leert zich in allerlei situaties te redden

Inschrijven voor zwemlessen

Het inschrijfgeld is € 20,-. Na betaling ontvangt u een zwempasje. Hiermee mag uw kind op recreatieve uren komen zwemmen à € 2,85, mits een betalende volwassene ook het water in gaat. Deze regeling geldt zo lang uw kind op de wachtlijst staat of op zwemles zit. Uw kind moet minimaal 4 jaar oud zijn. De zwempas blijft eigendom van het kind/ouder en kan later gebruikt worden voor andere producten, zoals een meerbadenkaart.

Inschrijving definitief na betaling
De inschrijving geldt vanaf het moment dat de betaling van het inschrijfgeld (€ 20,-) is ontvangen op bankrekening NL73 RABO 0322 0270 04 van Stichting Sportservice Steenwijkerland o.v.v. 'zwemles' en de naam van het kind dat wordt aangemeld. U kunt natuurlijk ook inschrijven en betalen bij de receptie van het zwembad. De inschrijving is pas definitief als de betaling is voldaan. Kinderen kunnen pas ingeschreven worden vanaf 4 jaar. Let op: het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd!

Tarieven
De All Inclusive tarieven van de zwemlessen vindt u op onze website bij 'Tarieven zwemlessen'. Het startpakket ontvangt u bij aanvang van de zwemles. Zodra uw kind geplaatst kan worden, krijgt u meteen bericht.

Hoe werkt het leerlingvolgsysteem?

Met het leerlingvolgsysteem kun je de vorderingen van je kind(eren) digitaal volgen. Het leerlingvolgsysteem is na de zomervakantie 2023 gewijzigd. In navolging op landelijke ontwikkelingen is het aantal niveaus tot het diploma A van 6 naar 5 niveaus teruggebracht. Dus als uw kind voor de zomervakantie in niveau 4 zat, is uw kind nu ingedeeld in niveau 3. Dit is geen terugzetting, maar gevolg van de verandering. Tot het A-diploma onderscheiden wij nu dus 5 niveaus en op elk niveau worden er voor 12 zwemvaardigheden geoefend. In het leerlingvolgsysteem kun je de vorderingen per niveau volgen. Voor de diploma's B en C is er 1 niveau met 12 zwemvaardigheden, maar ook hier is de indeling gewijzigd na de zomervakantie 2023. Natuurlijk zijn ook die vorderingen in het leerlingvolgsysteem te bekijken.
Met dit digitale leerlingvolgsysteem hopen wij jullie beter te informeren over de voortgang van jullie kinderen op weg naar hun zwemdiploma. Als jullie zelf met je kind(eren) wilt gaan oefenen, dan geeft het systeem ook inzicht in de te beoefenen vaardigheden.
Voor alle duidelijkheid: de vorderingen worden niet wekelijks aangepast. De zwemonderwijzer past de score pas aan als vaardigheden structureel verbeteren (of terugvallen). In de praktijk zal dit eens per drie of vier weken zijn.

Het gebruik van het leerlingvolgsysteem gaat als volgt:

Inloggen:
Op de homepage van deze website staat een button 'Leerlingvolgsysteem/webshop'. Deze button klik je aan om in het leerlingvolgsysteem te komen.
Na het aanklikken kom je op de inlogpagina om te kiezen hoe aan te melden. Dat kan via 'aanmelden' of 'inloggen met kaartnummer'.

Via 'aanmelden':
gebruikersnaam: hier vul je de eerste twee letters van de voornaam van je kind in, gevolgd door de eerste twee letters van de achternaam (zonder tussenvoegsels als bijvoorbeeld 'de' of 'van der'). Alles invullen in hoofdletters. Daarna vul je de geboortedatum van je kind in als ddmmjjjj. Bijvoorbeeld: Wout Water, geboren 20-12-2000: daarvan is de gebruikersnaam WOWA20122000.
Het wachtwoord is: waterwyck (in kleine letters). Het wachtwoord kan na aanmelden gewijzigd worden.
Klik daarna op 'aanmelden' en je komt op de persoonlijke pagina van je kind. Klik op het tabblad 'zwemles' om in het leerlingvolgsysteem te komen en de lesscores te bekijken.

Via 'inloggen met kaartnummer':
Voornaam: geef je voornaam van je kind in
Achternaam: geef de achternaam van je kind in
Kaartnummer: voer het pasnummer in van de zwemlespas van je kind.
Klik op 'aanmelden' en je komt op de persoonlijke pagina van je kind. Klik op het tabblad 'zwemles' om in het leerlingvolgsysteem te komen en de lesscores te bekijken.

Mocht het inloggen toch niet lukken, of heb je vragen: kom of bel naar de receptie of mail naar zwemles@dewaterwyck.nl. Wij helpen je graag.

Op onze zwemlesplanner is te zien wanneer er diplomazwemmen is, wanneer het uitzoeken voor het diplomazwemmen, de kijklessen en schoolvakanties. Er liggen papieren zwemlesplanners bij de receptie, dus neem hem mee!

Inschrijven voor de zwemlessen

Klik hier om je kind in te schrijven voor de zwemlessen

Inschrijven voor de zwemlessen
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.