Zwemlessen

Zwemlessen

Leer zwemmen volgens het Zwem ABC

zwemles

Leer zwemmen volgens het Zwem ABC

De gemeente Steenwijkerland is een waterrijke gemeente. Er is altijd wel water in de directe omgeving. Daarom is het eigenlijk een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van het leren zwemmen is het Zwem ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier.​​

In verreweg de meeste zwembaden en zwemscholen in Nederland worden kinderen opgeleid naar zwemveiligheid volgens de diploma's van de Nationaal Platform Zwembaden | Nationale Raad Zwemveiligheid (NPZ | NRZ)​. Ook in De Waterwyck wordt deze diplomalijn gevolgd.

U kunt uw kind voor de zwemlessen voor diploma A opgeven vanaf 4 jaar.

Het Zwem ABC is gericht op de zwemveiligheid van het kind in het water. Pas na het behalen van het C diploma durven wij te zeggen dat een kind zwemveilig is. Het kind kan zich dan in vele situaties in het water zelf in veilgheid brengen.

Veel ouders kiezen alleen voor het diploma A en B. Veelal omdat ze deze diploma's zelf vroeger ook hebben gehaald, maar in 1998 zijn de eisen aan de diploma's helemaal veranderd en is het Zwem ABC ontstaan. In 2018 zijn deze eisen weer veranderd. Zwemdiploma A staat voor zwemveiligheid in zwembaden zonder attracties. Met diploma B is je kind zwemveilig in zwembaden mét attracties als wildwaterbaan, glijbaan. Met diploma C is je kind zwemveilig in de Nederlandse wateren zonder onderstroom (dus niet in grote rivieren en de zee). Wij adviseren dan ook de kinderen A, B en C te laten behalen. Pas dan is een kind een échte vriend van het water en kun je het gerust zelfstandig naar een zwembad laten gaan.
Wij zijn licentiehouder Nationale Zwemdiploma's. Dit is het enige, echte zwem ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid, waarvoor wij de kinderen opleiden, gericht op de nationale norm zwemveiligheid.

Kindvriendelijk, veilig en veelzijdig

Zwembad De Waterwyck heeft een eigen kijk op zwemlessen. Wij gaan voor een persoonlijke, gerichte aanpak, waarbij kinderen spelenderwijs leren zwemmen. Onze methode is kindvriendelijk, veilig en veelzijdig. Wij werken uitsluitend met gediplomeerde zwemonderwijzers. Onze zwemonderwijzers gaan mee het water in. De groepen zijn niet te groot: gemiddeld 13 kinderen per lesgroep. De lessen duren een uur; ouders kunnen in onze gezellige lounge wachten en voor de kinderen die meekomen zijn er genoeg spelmogelijkheden tijdens het wachten. Er zijn regelmatig kijklessen en ook thuis kunt u de vorderingen van uw kind bekijken via het online leerlingvolgsysteem.

Daarnaast geven wij ook prive zwemlessen, lessen in kleine groepjes (maximaal 5 kinderen) en in overleg kunnen kinderen meedoen in kleine groepjes met extra aandacht, voor een stukje extra begeleiding. Op maandagmorgen, maandagavond en dinsdagavond zijn er zwemlessen voor jongeren en volwassenen. In principe veranderen de lesdagen niet gedurende het seizoen.

Aanmelden
U vult het aanmeldingsformulier in en levert dat, samen met het inschrijfgeld ad € 20,-, in bij de receptie of u vult het aanmeldingsformulier in op deze website en maakt het inschrijfgeld over via een internetbetaling. Het inschrijfgeld kan niet gerestitueerd worden.
Let op: hoe meer dagdelen u aangeeft dat uw kind naar de zwemlessen kan, hoe groter de kans dat uw kind snel aan de beurt is voor de zwemlessen.

zwemlessen in het water

Zwemles op spelende wijze

Onze zwemlessen zijn kindvriendelijk, veilig en veelzijdig.

Wat houdt dit in?
Voor de dagelijkse zwemles betekent dit dat de kinderen:
• van begin tot eind in dezelfde groep blijven
• een uur zwemles krijgen
• vanaf het begin met kleren aan zwemmen
• binnen een vaste groep een eigen niveau volgen
• dezelfde badmeester of –juf hebben
• meer oefenen op (paniek)situaties en minder op ‘mooi’ zwemmen

De voordelen
• uw kind wordt op een positieve, gerichte manier gestimuleerd
• uw kind leert vanuit zelfvertrouwen
• uw kind leert met plezier
• uw kind kan op het eigen niveau blijven zwemmen binnen een vertrouwde omgeving
• uw kind leert krachtig zwemmen
• uw kind leert niet in paniek raken
• uw kind leert zich in allerlei situaties te redden

Zwemles voor volwassenen en oudere kinderen

Ben je ouder dan 16 jaar en heb je moeite met zwemmen? Dan zijn de zwemlessen voor volwassenen iets voor jou! Dit zijn speciale lessen voor iedereen, die nooit heeft leren zwemmen, watervrees heeft of wil werken aan de zwemtechniek of het vertrouwen mist om ontspannen te kunnen zwemmen. De lessen gaan alleen door bij voldoende deelname. Mail voor meer informatie naar: zwemles@dewaterwyck.nl

Wanneer?
maandagavond van 20.45 tot 21.15 uur

dinsdagavond van 19.30 tot 20.00 uur

Kosten
Een leskaart voor 5 keer kost € 33,50 en is 7 weken geldig
Eenmalige inschrijfkosten € 10,-, inclusief zwempas ter waarde van € 5,-.

Er zijn geen lessen op feestdagen en tijdens schoolvakanties regio Noord.

Inschrijven voor zwemlessen

Het inschrijfgeld is € 20,-. Na betaling ontvangt u een zwempasje. Hiermee mag uw kind op recreatieve uren komen zwemmen à € 2,65, mits een betalende volwassene ook het water in gaat. Deze regeling geldt zo lang uw kind op de wachtlijst staat of op zwemles zit. Uw kind moet minimaal 4 jaar oud zijn. De zwempas blijft eigendom van het kind/ouder en kan later gebruikt worden voor andere producten, zoals een meerbadenkaart.

Inschrijving definitief na betaling
De inschrijving geldt vanaf het moment dat de betaling van het inschrijfgeld (€ 20,-) is ontvangen op bankrekening NL73 RABO 0322 0270 04 van Stichting Sportservice Steenwijkerland o.v.v. 'zwemles' en de naam van het kind dat wordt aangemeld. U kunt natuurlijk ook inschrijven en betalen bij de receptie van het zwembad. De inschrijving is pas definitief als de betaling is voldaan. Kinderen kunnen pas ingeschreven worden vanaf 4 jaar. Let op: het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd!

Tarieven
De All Inclusive tarieven van de zwemlessen vindt u op onze website bij 'Tarieven zwemlessen'. Het startpakket ontvangt u bij aanvang van de zwemles. Zodra uw kind geplaatst kan worden, krijgt u meteen bericht.

Extra ondersteuning

Soms komt het voor dat ondanks allerlei kindgerichte acties het toch niet lukt om voldoende voortgang te krijgen bij het aanleren van de nodige zwemvaardigheden. In zo’n situatie kunnen we gebruik maken van de diensten van een kindercoach, uiteraard in overleg met de ouders. ‘Onze’ kindercoach is Simone Nieuwhuis van De Jutter Coaching uit Steenwijk.

De samenwerking met Simone is best uniek te noemen, immers, de kindercoach richt zich specifiek op de zwemlessen, maar wel aantoonbaar effectief. Bijvoorbeeld in het geval van Myrthe, die compleet blokkeerde zodra zij ‘door het gat’ moest zwemmen. Het lukte maar steeds niet en het ging zelfs haar zwemlessen helemaal beheersen. Maar na een aantal sessies met Simone heeft Myrthe onlangs haar zwemdiploma A met glans gehaald!

Hulp van de kindercoach gebeurt altijd in overleg met de ouders. Als ook de ouders denken dat de inzet van een kindercoach zou kunnen helpen, komt Simone tijdens een speciale zwemles het kind observeren. Deze zwemles en het daarop volgende korte kennismakingsgesprekje zijn gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan de coaching zelf. De kosten van een coachingstraject zijn afhankelijk van de intensiteit van de coaching en dat verloopt via De Jutter Coaching. Aan het eind van de persoonlijke coaching wordt tijdens een speciale zwemles weer besproken hoe het kind verder kan gaan met de zwemlessen.

Zwemfonds

Het Zwemfonds Steenwijkerland is een particuliere organisatie, die vindt dat alle kinderen een zwemdiploma moeten kunnen halen en zich moeten kunnen redden in het water. Het fonds ondersteunt gezinnen die, vanwege de financiële situatie, het zwemdiploma van hun kind zelf niet kunnen betalen.

Een kind komt in aanmerking voor ondersteuning vanaf 5 jaar en als het voldoet aan de criteria van het Zwemfonds Steenwijkerland. Het Zwemfonds vergoedt de kosten voor het behalen van zwemdiploma A en B, waarbij ouders en/of verzorgers maandelijks een eigen bijdrage betalen.

Aanvragen voor het Zwemfonds Steenwijkerland worden uitsluitend door een intermediair ingediend. U bent een intermediair, als u op professionele wijze bij de opvoeding of ontwikkeling van het kind betrokken bent en daarmee de thuissituatie van het kind goed kent (bijvoorbeeld docent, hulpverlener (GGD, thuiszorg, Jeugdzorg), de buurtsportcoach of huisarts). Ouders, zwemverenigingen/zwemscholen of zwembaden kunnen alleen een aanvraag indien samen met een intermediair.

Voor meer informatie over het Zwemfonds kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop, telefoonnummer 0521 74 50 80 of via het e-mailadres info@sociaalwerkdekop.nl.

Tarieven zwemlessen

In De Waterwyck wordt het unieke All Inclusive betalingssysteem gehanteerd. U betaalt één bedrag voor de diploma's die vooraf gekozen zijn*. Dus geen leskaarten voor een bepaalde periode, die steeds verlengd moeten worden. Vooraf weet u precies waar u financieel aan toe bent, ongeacht het aantal zwemlessen dat uw kind nodig heeft. Vooraf bepaalt u voor welke diploma(s) uw kind op zwemles gaat. Afhankelijk van die keuze en de betalingswijze kunt u korting krijgen.

​A: ​€ 530 = ​10 maanden x € 53, of eenmalig ​€ 520,-

B of C: ​€ 165 = ​2 maanden x € 82,50 of eenmalig ​€ 160,-

Bij een los A en B pakket betaalt u dan € 695 (€ 530 + € 165) of € 680 (bij eenmalige betalingen)

Bij een los A, B en C pakket betaalt u dan € 860 (€ 530 + € 165 + € 165) of € 840 (bij eenmalige betalingen)

Direct kiezen voor een A en B pakket in één keer, levert extra voordeel op ten opzichte van losse pakketten.

​A en B: ​€ 675 = ​10 maanden x € 67,50 (€ 20 voordeel), of eenmalig ​€ 665,- (€ 30 voordeel

​A, B, C: ​€ 833 = ​14 maanden x € 59,50 (€ 27 voordeel) of eenmalig ​€ 818,- (€ 45 voordeel)

​Mocht het schema niet voldoende duidelijk zijn, neem dan gerust contact op. Wij kunnen niet bij voorbaat aangeven wanneer uw kind het diploma zal halen, want dat hangt van vele factoren af. Maar natuurlijk doen wij er alles aan om uw kind zo snel mogelijk te laten slagen.​

* Exclusief eenmalige inschrijfkosten. Inclusief diplomageld.​

Spelregels

Om het het All Inclusive systeem goed te laten functioneren zijn er wel enkele spelregels.

  • Uw kind is altijd aanwezig en verzuimt alleen bij hoge uitzondering. Bij verhindering ontvangen wij graag bericht.
  • Verzuimde lessen hoeven niet te worden ingehaald.
  • Besluit u tussentijds te stoppen dan bepalen we in overleg met u of er eventueel geld teruggestort kan worden (dit hangt af van de reden en het aantal gevolgde lessen).
  • Stroomt uw kind in vanuit een ander bad, dan bepalen wij op basis van voorzwemmen het instroomniveau. Afhankelijk daarvan wordt het All-Inclusive arrangement aangepast.
  • Uw kind blijft in principe in dezelfde groep bij dezelfde instructrice of instructeur. Mocht uw kind alles snel onder de knie hebben of gaat het juist langzaam, dan kan er besloten worden om uw kind in een andere groep te plaatsen.
  • Heeft uw kind erg veel moeite met zwemles en is het na geruime tijd nog niet klaar voor het diploma, dan zoeken we in overleg met u naar een geschikte oplossing.​

Hoe werkt het leerlingvolgsysteem?

Met het leerlingvolgsysteem kun je de vorderingen van je kind(eren) digitaal volgen. Tot het A-diploma onderscheiden wij zes niveaus en op elk niveau worden er voor 12 zwemvaardigheden geoefend. In het leerlingvolgsysteem kun je de vorderingen per niveau volgen. Voor de diploma's B en C is er 1 niveau met 12 zwemvaardigheden. Natuurlijk zijn ook die vorderingen in het leerlingvolgsysteem te bekijken.
Met dit digitale leerlingvolgsysteem hopen wij jullie beter te informeren over de voortgang van jullie kinderen op weg naar hun zwemdiploma. Als jullie zelf met je kind(eren) wilt gaan oefenen, dan geeft het systeem ook inzicht in de te beoefenen vaardigheden.
Voor alle duidelijkheid: de vorderingen worden niet wekelijks aangepast. De zwemonderwijzer past de score pas aan als vaardigheden structureel verbeteren (of terugvallen). In de praktijk zal dit eens per drie of vier weken zijn.

Het gebruik van het leerlingvolgsysteem gaat als volgt:

Inloggen:
Op de homepage van deze website komt binnenkort een button 'Leerlingvolgsysteem/webshop'. Deze button klik je aan om in het leerlingvolgsysteem te komen.
Na het aanklikken kom je op de inlogpagina om te kiezen hoe aan te melden. Dat kan via 'aanmelden' of 'inloggen met kaartnummer'.

Via 'aanmelden':
gebruikersnaam: hier vul je de eerste twee letters van de voornaam van je kind in, gevolgd door de eerste twee letters van de achternaam (zonder tussenvoegsels als bijvoorbeeld 'de' of 'van der'). Alles invullen in hoofdletters. Daarna vul je de geboortedatum van je kind in als ddmmjjjj. Bijvoorbeeld: Wout Water, geboren 20-12-2000: daarvan is de gebruikersnaam WOWA20122000.
Het wachtwoord is: waterwyck (in kleine letters). Het wachtwoord kan na aanmelden gewijzigd worden.
Klik daarna op 'aanmelden' en je komt op de persoonlijke pagina van je kind. Klik op het tabblad 'zwemles' om in het leerlingvolgsysteem te komen en de lesscores te bekijken.

Via 'inloggen met kaartnummer':
Voornaam: geef je voornaam van je kind in
Achternaam: geef de achternaam van je kind in
Kaartnummer: voer het pasnummer in van de zwemlespas van je kind.
Klik op 'aanmelden' en je komt op de persoonlijke pagina van je kind. Klik op het tabblad 'zwemles' om in het leerlingvolgsysteem te komen en de lesscores te bekijken.

Mocht het inloggen toch niet lukken, of heb je vragen: kom of bel naar de receptie of mail naar zwemles@dewaterwyck.nl. Wij helpen je graag.

Veelgestelde vragen

​Hieronder treft u een overzicht van de meest gestelde vragen over zwemlessen. Als uw vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe lang doet mijn kind over het behalen van de diploma’s?​​

Een eenduidig antwoord is hier helaas niet op te geven. Ieder kind leert motorische vaardigheden in een eigen tempo en bovendien zijn er ook nog persoonlijke omstandigheden die het leerproces beïnvloeden. Als richtlijn kunnen we wel gemiddelden aangeven, maar voor alle duidelijkheid: per kind kan dit verschillen.​

​Diploma A: gemiddeld aantal lessen 52, in ongeveer 1,5 jaar​

Diploma B​: gemiddeld aantal lessen 12, in ongeveer 4 maanden

Diploma ​C: gemiddeld aantal lessen ​14, in ​ongeveer 5 maanden

Waarom hebben jullie een All Inclusive systeem en geen maandkaarten?

Met het All Inclusive weet u vooraf precies waar u financieel aan toe bent. Er zijn dus geen bijkomende kosten voor afzwemmen of als uw kind er langer over doet. Het is in het All Inclusive systeem ons belang een kind snel en veilig te leren zwemmen.


Is het mogelijk om in het All Inclusive systeem in te stromen als mijn kind elders al les heeft gehad?
Ja, dat is heel goed mogelijk. Uw kind komt dan een keer 'voorzwemmen' en wij beoordelen dan op welk niveau uw kind bij ons instroomt. Afhankelijk van dat niveau wordt een All Inclusive bedrag bepaald.

Is het mogelijk om in het All Inclusive systeem uit te stromen als ik mijn kind elders op zwemles wil doen?

Ook dat is mogelijk. Wij kijken op welk niveau uw kind is op het moment van stoppen en afhankelijk van uw aanmeldkeuze (A, A en B, enz) wordt een teruggave bedrag bepaald.

Het lijkt wel of de kinderen alleen maar spelen tijdens de zwemles. Waarom doen jullie dat?

In onze visie kunnen kinderen van 4 à 5 jaar alleen maar leren door te spelen. Een kind van die leeftijd kan niet een heel uur alleen maar baantjes zwemmen. Er worden wel banen gezwommen, maar wij proberen dat zoveel mogelijk met speelse vormen te combineren, waardoor een kind zwemles leuk vindt en sneller leert.

Mijn kind springt met bandjes zonder angst in diep en ondiep water. Is mijn kind nu watervrij?

Een kind moet eerst ‘watervrij’ zijn alvorens het kan leren zwemmen. Voor ons is een kind watervrij als het zonder angst in speelse situaties geheel onder water durft en een aantal tellen zonder hulpmiddelen goed kan drijven op buik en rug.

Mijn kind mag al enkele lessen zonder kurkjes zwemmen en nu moet hij/zij ineens wel weer een kurkje om. Hoe kan dat?

Kurkjes, plankjes, buizen en dergelijke zijn hulpmiddelen om een goede (horizontale) houding in het water te krijgen. Wij streven er naar dat kinderen zo snel mogelijk zonder hulpmiddelen leren zwemmen. Maar soms heeft een kind even een hulpmiddel nodig waardoor het zich beter op de uitvoering van een zwemslag kan concentreren.

Waarom leren de kinderen de schoolslag zo laat?

De schoolslag is een lastige slag. In vaktermen is de schoolslag een a-symmetrische slag, dat wil zeggen de armen en benen doen op verschillende momenten verschillende bewegingen. Voor kinderen van 4 jaar is dit moeilijk aan te leren. Daarom leren wij de kinderen eerst heel erg goed op de rug zwemmen, zodat de beenslag goed beheerst wordt. Pas later, het kind is dan ook alweer iets ouder, leren we de combinatie met de armen aan. In de praktijk blijkt dat kinderen dan sneller en beter de schoolslag onder de knie krijgen.

Waarom laten jullie de kinderen zo gaan met stuurkaarten? Ik zie tijdens de kijkles dat mijn kind dan bijna niets doet.

Wij leren de kinderen vanaf de eerste les al zelfstandig en in groepjes te werken. Met stuurkaarten oefenen kinderen zelfstandig bepaalde vaardigheden die eerder al zijn aangeleerd. Hierdoor kan de instructrice heel gericht met een klein groepje intensief iets oefenen. Door de groepjes regelmatig door te draaien krijgt ieder kind een tijdje intensief aandacht van de instructrice.

Voorheen stonden de andere kinderen vaak op de kant te wachten en leerden ze helemaal niets, maar met stuurkaarten zijn ze toch in het water bezig. De instructrice probeert snel afgeleide kinderen te stimuleren zelfstandig door te werken en niet andere dingen te doen.

Mijn kind is een aantal lessen ziek geweest. Kan het nu nog wel in de eigen groep blijven en wat moet ik doen?

Ja hoor. In principe blijft een kind tijdens de zwemlessen bij dezelfde instructrice, tenzij een kind heel erg voor of achter het gemiddelde niveau van de groep blijft. In overleg met de ouder/verzorger wordt dan gekeken wat het beste voor het kind is.

Mijn kind mag voor het proefzwemmen en/of het Diploma Afzwemfeest en nu is het ziek. Hoe gaat het nu verder?

Neem even contact op met de zweminstructrice en/of zwemcoördinatrice Christa Dingemanse. In overleg met u wordt altijd gekeken of er een geschikte oplossing te vinden is. Let op: na het proefzwemmen (wat tijdens het eigen zwemlesuur plaatsvindt) krijgt uw kind als het goed verlopen is een uitnodiging mee voor het Diploma Afzwemfeest op zaterdag. Het proefzwemmen moet eerst gehaald zijn om aan het Diploma Afzwemfeest te mogen meedoen. Na het Diploma Afzwemfeest ontvangt uw kind het zwemdiploma. Als uw kind wel het proefzwemmen heeft afgelegd, maar hij of zij kan onverhoopt toch niet naar het Diploma Afzwemfeest komen, dan kan uw kind meedoen met het daarop volgende Diploma Afzwemfeest om het diploma te halen.

Waarom moet ik altijd de zwempas bij de receptie laten scannen?

Door het scannen van de pas wordt het bezoek geregistreerd. Wij moeten in verband met controle van de waterkwaliteit bijhouden hoeveel mensen in het water gaan.

Ik ben mijn zwempas kwijt. Moet ik nu een nieuwe pas aanschaffen?

Ja. De zwempas heeft u bij de inschrijving gekocht en is dus uw bezit. Als u de zwempas kwijt raakt of als deze zodanig beschadigd is dat de pas niet meer te scannen is, moet u een nieuwe pas kopen voor € 5. Mocht u de kwijtgeraakte pas later weer terugvinden en de pas is nog in goede staat, dan kunt u deze pas bij de receptie weer inleveren en krijgt u € 5 terug. Let op: dit kan alleen als het pasje er nog mooi uitziet en niet beschadigd is.

Kan ik na de zwemlessen van mijn kind de zwempas nog voor wat anders gebruiken?

Ja. De pas is persoonsgebonden en later kan uw kind er bijvoorbeeld een meerbadenkaart opzetten of meedoen aan Aquafun of een snorkel- of survivalcursus.

Kan ik na de zwemlessen van mijn kind de zwempas ook voor mijn andere kind gebruiken?

Ja, dat is mogelijk.​

Inschrijven voor de zwemlessen

Klik hier om je kind in te schrijven voor de zwemlessen

Inschrijven voor de zwemlessen