Huisregels & Vertrouwenspunt NOC*NSF

Huisregels
Met jouw bezoek verklaar je je akkoord met onderstaande regels, zodat jouw verblijf en dat van de overige gasten hier veilig en aangenaam verloopt. Bekijk [hier] de huisregels.


1 DOEL VAN HET REGLEMENT
Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in Sporthal en Zwembad De Waterwyck te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een entreekaartje aanvaardt men de huisregels en de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen.

2 TOEGANG
Zwembad De Waterwyck is voor iedereen toegankelijk, echter:

 • kinderen zonder diploma uitsluitend onder begeleiding van een volwassene in badkleding;
 • kinderen zonder diploma zijn verplicht zwemvleugels met voldoende drijfvermogen te dragen;
 • bij te grote drukte, kan het aantal bezoekers worden beperkt;
 • abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op de in de dienstregeling vermelde zwemtijden;
 • dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers;
 • het is niet toegestaan de volgende spullen mee te nemen: glaswerk, messen, dieren, drugs en alcoholische dranken.


3 VERBLIJF
Iedere bezoeker moet zich zodanig gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen is een aantal gedragsregels gesteld:

 • het aan- en uitkleden en opbergen van kleding geschiedt overeenkomstig de aanwijzingen.
 • het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje of toilet is verboden;
 • voordat men in het water gaat wordt men om hygiënische redenen verzocht gebruik te maken van de douches;
 • de douches dienen gebruikt te worden om voor en na het zwemmen af te spoelen;
 • de perrons rondom de bassins mogen alleen met blote voeten, met speciaal daarvoor bestemd schoeisel of met blauwe overschoenen worden betreden;
 • papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd;
 • men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast ondervinden;
 • het filmen en/of maken van foto’s is zonder voorafgaande toestemming van het personeel niet toegestaan;
 • toegang tot de zwemzalen en de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding;
 • het gebruik van spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel;
 • zonder toestemming van de directie mag door bezoekers geen zweminstructie worden gegeven;
 • binnen in de accommodatie is het verboden te roken, dit geldt ook voor e-smoking.


4 OPENINGSTIJDEN
Openstellingstijden zijn bij de receptie verkrijgbaar. De directie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden. Het personeel geeft het tijdstip aan waarop bezoekers het bad dienen te verlaten, echter met dien verstande dat men weer aangekleed dient te zijn 15 minuten na het einde van de gestelde zwemtijd.

5 GEBRUIK VAN ZWEMBASSINS
Om in diep water (vanaf 1.40 m) te worden toegelaten moet men voldoende zwemvaardigheid bezitten. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op het moment opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water (tot 1.40 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden.

6 GEBRUIK VAN DE GLIJBANEN/ATRACTIES/SPELMATERIAAL
De glijbaan is alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Het staan, springen en lopen van en op de glijbaan is niet toegestaan. Het gebruik dient te geschieden volgens de aanwijzingen bij de glijbaan.
Gebruik van overige attracties/spelmateriaal dient te geschieden volgens aanwijzingen van het badpersoneel.

7 AANSPRAKELIJKHEID
Het bezoek aan deze sportaccommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, noch in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen aan de receptie af te geven. Bezoekers, door wie toedoen schade aan eigendommen van de sportaccommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

8 NALEVING REGLEMENT
Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen.

9 WEIGERING, DAN WEL VERWIJDERING
In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

 • bij het niet naleven van de instructies door de medewerkers gegeven;
 • bij het niet naleven van het huishoudelijke reglement;
 • indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert.


10 WAARDEVOLLE TIPS
Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes bij de kleedruimte. Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van uw huiskamer. Onze medewerkers staan ten allen tijde open voor uw vragen en of suggesties. Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan horen wij dit graag van u en zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen.

11 KLACHTEN
Mocht u, ondanks ons streven om u verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u terecht bij de directie van deze accommodatie. Bij de receptie kunt u zich hier voor melden. Doet zich toch iets voor waarbij men denkt niet bij de directie terecht te kunnen dan kunt u contact opnemen bij het NOC*NSF meldpunt 0900-2025590 (0,10 per minuut) met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Dit meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

N.B. : de directie is bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevinding van zaken te handelen

Vertrouwenspunt NOC*NSF


In onze accommodatie wordt hiermee gewerkt. Lees in bijgaand document meer erover.

Vertrouwenspunt NOC*NSF

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.